Veel gestelde vragen beleggen

De obligaties zijn door de volgende zekerheden gedekt:
1. Een stil pandrecht, eerste in rang, op alle opslagboxen (roerende
zaken) die wij in eigendom verkrijgen en houden; en
2. Een stil pandrecht, eerste in rang, op al onze huidige en
toekomstige vorderingen op huurders van de opslagboxen.
De zekerheden worden verleend aan en gehouden door de Stichting.

Boxx Obligatiehouders, een stichting die is opgericht voor de
obligatieleningen die binnen onze groep van tijd tot tijd worden
aangeboden en uitgegeven. Wij staan er voor in dat de zekerheden
worden verleend overeenkomstig de pandaktes die in concept als
bijlagen bij dit informatiememorandum zijn opgenomen.

Opslagverhuur is relatief recessieproof. Er komt ook meer vraag bij gedwongen verhuizingen, echtscheidingen etc. Dit hebben we ook gezien in de financiële crisis van 2008 en de coronacrisis van afgelopen jaren. We moeten enkel letten op storneringen (geen geld op de rekening) van de automatische incasso van de huren. Dit zal de kasstroom kunnen gaan benadelen. Wij nemen voorzorg in zulke situaties om een hogere kasbuffer aan te houden.

De verhuur van opslagruimtes (via Boxx on Wheels) is voor 95% particulier. Wij hanteren 1 maand borg, 1 maand vooruitbetaling. Na 80 dagen achterstand wordt de inhoud van de opslagunit openbaar verkocht. Daarmee hebben we minder last van bedrijven die slechter gaan betalen of failliet gaan welke door de aankomende recessie sneller worden getroffen.

De markt voor MKB obligaties (financiering) is zeer concurrerend met veel aanbiedingen tussen de 7-8% rente. Venture capital bedrijven vragen 20-25% jaarlijks rendement.

Wij hebben ervoor gekozen om ons te onderscheiden door een hogere netto rente te bieden, in plaats van veel te adverteren. Dit is dezelfde strategie voor ons verhuurbedrijf. Meer volume door lagere huurprijzen van opslagunits en garages en het bieden van meer service. Doordat onze obligatieleningen zo sneller worden volgeschreven, is Boxx in staat haar snelle groei vast te houden. Hierdoor zijn de nieuwe opslagverhuurvestigingen sneller op gewenste bezettingsgraad, daardoor ook sneller winstgevend en kunnen we daardoor meer nieuwe locaties openen.

Als opslagbedrijf zijn de recensies van andere opslag gebruikers belangrijk om ervoor te zorgen dat wij blijven groeien. Het is voor ons belangrijk om goed zichtbaar te blijven op Google. Daarom willen wij de reacties van klanten en beleggers niet met elkaar in verwarring brengen. Ook moeten wij rekening houden met de privacy van onze beleggers.

Wij zijn trots op het feit dat 60% van onze huidige beleggers al eerder bij ons heeft belegd. Dat zouden zij niet doen als wij onze afspraken niet na zijn gekomen. Dit zegt voor ons en hopelijk voor u ook een hoop. Ook hebben wij al meerdere rondes beëindigd en de beleggers hun investering terugbetaald. Als wij onze afspraken niet na zouden komen, zou niemand meer bij ons beleggen. Daarom staan de beleggers (en de opslag klanten) op nummer 1 bij Boxx.

Wist u overigens dat veel beleggers in het verleden wel eens gebruik hebben gemaakt van onze opslagdiensten en zo met ons in aanraking zijn gekomen om te beleggen?

Aan alle beleggingen zitten risico’s. Of je nu belegt in aandelen op de beurs, in vastgoed of andere fondsen, niets is zonder risico. Ook bij Boxx niet.
Wij opereren alleen in de randstad, zijn goedkoper en bieden een betere service met ons Boxx on Wheels concept ten opzichte van de grote concurrenten. De opgehaalde boxen met inboedels worden opgeslagen in onze XL- vestigingen in o.a. Breukelen en Schiedam. Dit zijn goedkopere locaties dan onze vestigingen in de grote steden. Zo weten wij al jaren meer opslag binnen te halen dan dat er uit gaat. Zolang de bezettingsgraden van de vestigingen gedurende de jaren blijven groeien en niet afnemen, kun je spreken van een verstandige belegging.

Zolang wij onder de door de AFM bepaalde vrijstelling blijven, is het niet noodzakelijk om onder toezicht te staan van de AFM. Voor datgene dat wij nodig hebben aan kapitaal, kunnen wij prima onder de vrijstelling werken. Wij hebben daarvoor geen prospectusplicht.
Uiteraard vinden wij het wel belangrijk om alles zo correct mogelijk doen. Daarom geven wij wel voor elke investeringsronde een uitgebreide prospectus af. Deze wordt ook gewoon gedeponeerd bij de AFM.
Daarnaast hebben wij een professionele compliance manager aangesteld en werken wij met een platform dat door de Nederlandse Overheid en de Nederlandse bank is erkend en waarmee wij beleggers kunnen checken alvorens zij met ons in zee gaan volgens de CDD/KYC richtlijnen/stappenplan.

Inmiddels hebben wij een kleine 300 garages verspreid over meerdere vestigingen. Het zelf hebben van een garage om te gebruiken is altijd een prima investering, maar ook voor de belegger/ beleggers geeft een garage veel zekerheid.

Er is heel veel vraag naar garages, maar weinig aanbod. Dit zorgt voor gegarandeerde huuropbrengsten. Momenteel zijn er weinig garages beschikbaar voor de verkoop, maar zodra er weer nieuwe locaties komen waar ruimte is voor garages, kunnen wij ook deze tak weer openstellen om in te beleggen.

Onze jaarlijkse rendementen worden per kwartaal uitbetaald. Uiterlijk op de 15de dag na elk kwartaal. Alleen bij de aandelen wordt het dividend per jaar uitgekeerd. Altijd uiterlijk op 15 april van het jaar.

Wij proberen altijd iedere belegger te bedienen in zijn of haar behoefte. Het is echter wel zo dat wij niet meer geld willen ophalen dan nodig is. Het kan dus gebeuren dat een bepaalde beleggingsronde is vol geschreven. Via onze website kunt u zich dan alsnog voorinschrijven voor een volgende ronde onder dezelfde voorwaarden. Als u daar uw gegevens achterlaat, informeren wij u tijdig met alle informatie van een nieuwe ronde en staat u nog altijd vrij om ervan af te zien. Een voorinschrijving is dus geen directe verplichting die u aangaat.

Voor elk beleggingsproduct is er een aparte stichting, met een bestuur die de belangen behartigt voor alle obligatiehouders (bij obligaties), certificaathouders (bij vastgoed hypotheek) of leden van de coöperatie u.a. (bij aandelen). Het bestuur van elke stichting bestaat uit meerdere deelnemers en een externe secretaris.

Elke beleggingsronde wordt voorgelegd aan het bestuur en die controleert en toetst waar nodig. De stichting opereert onafhankelijk en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Voorwaarden voor de Boxx organisatie:
“ Alle Informatiememorandums ( IM’s ) voor Obligatieleningen dienen voor akkoord voorgelegd te worden aan het bestuur v.d. Stichting Obligatiehouders Boxx Obligatieleningen.

“ Van alle IM’s doet het stichtingsbestuur melding bij de AFM.
“ Bij iedere obligatielening is/wordt een trustakte opgesteld.
“ Akte tot vestiging stil pandrecht op vorderingen wordt gemeld bij de Belastingdienst.
“ Registratie Belastingdienst wordt ook bevestigd richting de aanvragende partij : Stichting Obligatiehouders Boxx Obligatieleningen.

In principe staat in het contract dat de betaling direct moet plaatsvinden na het ondertekenen van het contract. Uw rendement gaat in op de dag, nadat uw geld op onze rekening staat. In de meest gevallen is het dus slim om zo snel mogelijk het geld over te maken, zodat uw belegging direct gaat renderen.

Iedere belegger kan zijn overeenkomst digitaal tekenen. Voor alle producten geldt dat uw getekende overeenkomst uw bewijs van inschrijving is. Een kopie van uw overeenkomst ontvangt u automatisch terug in uw mailbox na ondertekening.

Ga naar http://mijnbeleggings.boxx.nl Rechts bovenin klikt u dan op Login om vervolgens op wachtwoord vergeten te drukken. Met het e-mailadres dat bij ons bekend is, kunt u de eerste keer het wachtwoord opvragen. U ontvangt nu een email, waarmee u het wachtwoord aanmaakt om in te kunnen loggen in de œmijn omgeving. Op deze site vindt u informatie over uw beleggingen en ook kunt u daar uw jaaropgaaf downloaden.

De overeenkomst is op naam. Om ervoor te zorgen dat iedere belegging ook weer terugkomt bij dezelfde persoon is het belangrijk dat wij precies weten met wie wij te maken hebben. In het kader van uw veiligheid kunt u via http://www.rijksoverheid.nl een veilige kopie van uw legitimatie maken om vervolgens naar ons te versturen.

Wij hebben de aandelen ondergebracht in een coöperatie.
Dit heeft als voordeel dat het administreren eenvoudig is, de belangen goed worden behartigd. Daarnaast heeft het voor investeerders via besloten vennootschappen een enorm voordeel: Ook met een belang van onder de 5% heeft een investerende BV een deelnemersvrijstelling. Dus geen dubbele belastingheffing.

Beleggen.

Beleggen
Boxx vestigingen
Over Boxx

Hoe kunnen we je helpen.

Wist je dat je altijd minder opslagruimte nodig hebt, dan je van te voren had gedacht. Door de opslag zo efficiënt mogelijk in te delen, heb je minder ruimte nodig. Wij helpen je graag met een goed en vrijblijvend ruimteadvies, zodat je zo voordelig mogelijk een opslagruimte kunt huren. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 9:00 tot 17:30 uur voor advies over formaten en opslagboxen. Een huurcontract kan ieder moment worden gemaakt, zo ook in het weekend!

 

Stuur foto’s van je spullen via Whatsapp